RESIDUS

A la deixalleria hi podem portar tots aquells residus que no entren dins de la recollida selectiva Porta a Porta a causa de la seva mida o de la seva quantitat. També hi hem de portar els residus que si es llencessin al rebuig causarien problemes per a la salut i per al medi ambient.

Els residus que es poden portar a la deixalleria són els següents:

Olis vegetals

Àcids

Aparells electrònics

Bateries

 

Matalassos

 

Fustes

 

Electrodomèstics

 

Medicaments i cosmètics

 

 

Radiografies

 

Residus electrònics i informàtics

 

 

Pneumàtics

 

Neveres i aparells CFC

 

 

Metalls

 

 

Roba

 

   

Envasos a pressió

 

 

Piles

 

Runes

 

Olis minerals

 

 

Aerosols

 

 

Calçat

 

 

Fluorescents

 

 

Pintures

 

 

Poda

 

 

Butà

 

 

Fitosanitaris

 

 

Tòners i tintes

 

Voluminosos

 

Ferralla

 

Altres residus

Alguns dels residus que es recepcionen a la deixalleria es destinen a finalitats educatives i socials.

 

Càpsules de cafè

Les càpsules de cafè, que poden ser o bé de plàstic o bé metàl·liques, es destinen a entitats socials, que n'extreuen el marro del cafè i l'utilitzen, barrejat amb altres elements, com a compost orgànic.

         


Bicicletes

Les bicicletes que arriben a la deixalleria, que estan en un mal estat de conservació, queden reservades a disposició d'entitats com la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) Balmes, de Vilafranca del Penedès, que les utilitza per organitzar un taller de reparació de bicicletes, dut a terme per l'alumnat d'aquest centre.


Palets

El palets de fusta, sobretot els que estan trencats, també són utilitzats per la Unitat d'Escolarització Compartida (UEC) de Vilafranca del Penedès, per a realitzar activitats relacionades amb el centre, tals com manualitats a partir d'aquests objectes.

 

Comenta