ACTIVITATS

Des de la deixalleria de Sant Sadurní d'Anoia es duen a terme diferents activitats relacionades amb la voluntat de millorar la conscienciació mediambiental.

En el context d'aquestes activitats hi tenen protagonisme els centres educatius del municipi, que hi participen de manera activa a través de visites a la deixalleria, plantades d'arbres i altres activitats de sensibilització mediambiental.

 

 

AULA D'EDUCACIÓ AMBIENTAL

La deixalleria municipal de Sant Sadurní disposa d'una aula d'Educació Ambiental equipada amb cadires per acollir grups d'unes 20 persones, amb una pissara, i amb material molt relacionat amb el Medi Ambient, com fullets informatius, documentació diversa, exemples de cubells per a la recollida selectiva, etc. L'aula té com a un dels seus principals objectius acollir grups (preferentment de centres educatius) per tal que puguin conèixer de primera mà el funcionament tant d'aquest equipament municipal com tot allò que tingui a veure amb la conscienciació sobre la necessitat de conservar i contribuir a la millora de l'entorn natural i del medi ambient.

L'aula en imatges

Visites de centres educatius a la deixalleria municipal

 El dijous, 13 de març de 2014, alumnes de 1r. d'ESO de l'Escola El Carme van visitar la deixalleria municipal. Tant estudiants com professorat es van desplaçar a les instal·lacions en bicicleta. La visita va ser a càrrec de personal del Servei d'Educació Ambiental de la Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf.

   

 

 

L'endemà, divendres, 14 de març, va ser l'alumnat de 4t. de Primària del CEIP Jacint Verdaguer els que va visitar la deixalleria. En aquest cas va ser personal de la deixalleria de Sant Sadurní el que va guiar la visita. Aquest dia, a més, els estudiants van realitzar una plantada d'arbres a a les zones enjardinades de la instal·lació municipal.

 

Comenta