ACCÉS

Per poder accedir a la deixalleria és necessària l'obtenció de la Targeta de Serveis Municipals, que permet l'entrada a aquest servei municipal.

Per a poder tenir la targeta, s'ha d'anar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), que està situada a la planta baixa de l'Ajuntament (de dilluns a divendres de 8 a 15 hores i els dijous de 16 a 19 hores), i presentar una fotocòpia del DNI i una fotocòpia de l'últim rebut de la taxa de les escombraries en el qual hi aparegui consignat el número de la referència cadastral de l'immoble de des del qual es porten els residus a la deixalleria. La targeta magnètica s'aconsegueix al moment.

Aquesta targeta és exclusiva per als habitants i per a les empreses i els comerços de Sant Sadurní d'Anoia.

 

Aquesta targeta permet gaudir de bonificacions fiscals del 15% per als domicilis que facin ús de la deixalleria un mínim de 18 vegades l’any. Les aportacions es comptabilitzen com a un ús per dia.

 

Aquest enllaç permet consultar les aportacions fetes pels usuaris de la deixalleria.

 

 

 

 

L'accés a la deixalleria es fa a través de la targeta de serveis municipals: a l'entrada a la deixalleria hi ha una tanca automàtica, amb un lector de targetes a la banda esquerra que és el que activa la tanca per a poder entrar amb el vehicle. Una vegada a l'interior de la instal·lació, l'usuari/a lliura la targeta magnètica al personal de la deixalleria, el qual indica a quin contenidor s'han de dipositar els residus. L'operari/a de la deixalleria, a través de la targeta magnètica, introdueix les aportacions al programa informàtic.

Màquina lectora de targetes de la deixalleria

Comenta