DEIXALLERIA

La deixalleria municipal de Sant Sadurní d'Anoia té per finalitats el tractament selectiu dels residus municipals, per tal de procedir a la seva valorització, si és possible, o a la seva gestió correcta, si no són valoritzables; contribuir en la supressió d'abocaments incontrolats de residus de difícil ubicació, i esdevenir un centre permanent d'educació ambiental.

És una deixalleria de tipus B, i té una superfície de 2.275 m2. Està situada a la Carretera de Masquefa (BV-2241), al punt quilomètric 1,2. Ofereix el seu servei exclusivament als habitants de Sant Sadurní d'Anoia.

L'any 2009, l'Ajuntament de Sant Sadurní d'Anoia, a través de la regidoria de Medi Ambient, fa una proposta per a una ampliació de la deixalleria municipal. Aquesta instal·lació es posa en funcionament l'any 1995, i és ampliada el 2011. L'ampliació de la deixalleria inclou ubicar un punt de control d'accés per als usuaris del servei. Aquest punt de control consisteix en una tanca a l'entrada de la instal·lació, que s'obre amb una targeta magnètica a través d'un accessori situat a un dels costats.

El Reglament Regulador de la gestió de la deixalleria municipal de Sant Sadurní d'Anoia explicita qui pot utilitzar aquest servei:
“Els usuaris potencials de la deixalleria són tots els habitatges i comerços del municipi de Sant Sadurní, així com els residus assimilables a urbans dels petits industrials i, finalment, els petits constructors que realitzin obres menors al municipi. Aquest dos darrers usuaris requereixen una autorització prèvia de l’Ajuntament.
Per a possibles usuaris d’altres municipis l’ús de la deixalleria estarà condicionat a la signatura d’un conveni amb cada respectiu municipi.”

Comenta