HISTÒRIA

La deixalleria municipal de Sant Sadurní d'Anoia es va posar en funcionament, com a tal, l'any 1995, ja en la mateixa ubicació on es troba en l'actualitat. Aquest equipament comptava amb una sèrie de contenidors per a poder recollir els residus que no es podien dipositar en la recollida que es feia en el nucli urbà.

 

La instal·lació va ser ampliada l'any 2011, amb unes obres que van incorporar la ubicació d'un punt de control d'accés per als usuaris del servei. Aquest punt de control consisteix en una tanca a l'entrada de la instal·lació, que s'obre amb una targeta magnètica a través d'un accessori situat a un dels costats.

 

Fins aleshores, els usuaris de la deixalleria (domicilis particulars i comerços i petites i mitjanes empreses) havien de disposar d'una targeta en format paper per a poder accedir al servei. Els grans constructors que accedien a la deixalleria per a poder dipositar la runa que genera la seva activitat econòmica també havien de disposar d'una targeta per a tal finalitat. Els tres models eren els següents:

 

Després d'un període de prova, durant el segon semestre de l'any 2012, en el qual els usuaris van poder accedir a les instal·lacions o bé amb les antigues targetes de cartró o amb les noves magnètiques, al gener de l'any 2013, l'accés a la deixalleria només es va poder fer amb la targeta magnètica. En aquest enllaç, es pot trobar la manera d'obtenir-la.

Comenta